Schola

Schola dziecięca, która posługuje swoim śpiewem i uśmiechem w czasie mszy szkolnych w niedzielę o godz. 11:15 zaprasza do wspólnego śpiewania!


  Zapraszamy na próby w każdą sobotę o godz. 9:00 rano w salce


 Radością i śpiewem wspólnie wychwalamy Pana.

 1. Cel ogólny
  • własne uświęcenie
 2. Cel szczegółowy
  • służba wspólnocie parafialnej poprzez odpowiedzialność za śpiew liturgiczny
 3. Realizacja celów:
  • przygotowanie śpiewów oraz pogłębianie wiedzy z dziedziny liturgii
  • formacja osobista (regularne korzystanie z sakramentu pokuty, troska o codzienną modlitwę)
 4. Program służby w Parafii:
  • służba obowiązkowa:
   • obecność i zaangażowanie podczas cotygodniowych spotkań formacyjnych
   • uczestnictwo i śpiew podczas mszy św. w niedzielę 
  • służba dodatkowa:
   • uczestnictwo i śpiew podczas mszy św. szkolnej
   • uczestnictwo i śpiew podczas nabożeństw